Komunikaty

Informacje o planowanych pracach technicznych i awariach

 

Awaria zasilania usunięta (16.01.2019 r.)

Informujemy, że awaria zasilania w ciepłowni ZEC została usunięta. Od godz. 19.00 wznowiono dostawy ciepła do wszystkich odbiorców.

Zmiana taryfy dla ciepła od dnia 11.01.2019 r.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE nr OSZ.4210.29.6.2018.417.XIV.RN z dnia 20.12.2018 r., została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła dla Zakładów Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białogardzie.

Jest ona ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21.12.2018 r., pod poz. 5979 i będzie obowiązywać w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 11.01.2019 r.

Z treścią dokumentu zapoznać się możnaTUTAJ
e-BOK