Dofinansowanie NFOŚiGW

Modernizacja systemu ciepłowniczego w Białogardzie
w ramach programu Efektywne Wykorzystanie Energii

Wartość inwestycji:
35.953.000,00 PLN
Pożyczka z NFOŚiGW:
26.964.750,00 PLN

logo-nfosigw
logo-ue