Kontakt z BOK

94 312 11 91

Godziny obsługi BOK

Od poniedziałku do piątku
od 7 do 15

Pogotowie Ciepłownicze

94 312 79 18

(od 6:00 do 22:00)

608 499 012

(od 22:00 do 6:00)

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białogardzie

W celu poznania naszej oferty lub jeśli jesteś już naszym klientem prosimy o kontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta (BOK).

Siedziba

ul. Słowińska 1
78-200 Białogard
tel. 94 312 11 91
info@zec-bialogard.pl

NIP: 672-000-63-24
REGON: 330978463
konto: PEKAO S.A. - 81124036661111000043447718

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców KRS: 54708
Kapitał zakładowy 17.892.000 PLN

Biuro Obsługi Klienta

ul. Słowińska 1
78-200 Białogard
tel. 94 312 11 91
bok@zec-bialogard.pl

Od poniedziałku do piątku od 7 do 15