Kontakt z BOK

94 312 11 91

Godziny obsługi BOK

Od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 15:00

Pogotowie Ciepłownicze

94 312 79 18

od 6:00 do 22:00

608 499 012

od 22:00 do 6:00

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białogardzie

W celu poznania naszej oferty lub jeśli jesteś już naszym klientem prosimy o kontaktowanie się z Biurem Obsługi Klienta (BOK).

Siedziba

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Słowińska 1
78-200 Białogard
tel. 94 312 11 91
info@zec-bialogard.pl

NIP: 672-000-63-24
REGON: 330978463
konto: mBank, 45 1140 1124 0000 2952 3100 1001

Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Rejestr Przedsiębiorców KRS: 54708
Kapitał zakładowy 17.895.000 PLN

Biuro Obsługi Klienta

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Słowińska 1
78-200 Białogard
tel. +48 94 312 11 91
bok@zec-bialogard.pl

Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00