Zalety Kogeneracji

Kogeneracja to metoda wytwarzania prądu i ciepła w jednym procesie technologicznym. Oznacza oszczędność, efektywność i większe bezpieczeństwo. Pozwala również na ekologiczne wykorzystanie energii czerpanej z bogactwa lokalnych zasobów. Wysokosprawna elektrownia kogeneracyjna to jeden z elementów miasta przyszłości – inteligentnego, przyjaznego środowisku i wolnego od smogu.

3-ikonki

Kogeneracja umożliwia mniejsze i bardziej efektywne zużycie paliwa niż tradycyjne formy wytwarzania prądu. Przy tych pierwszych duży odsetek energii uzyskanej z paliwa tracony jest właśnie poprzez emisję ciepła, które nie może już zostać ponownie wykorzystane.

Jednoczesne wytwarzanie prądu i ciepła w kogeneracji jest możliwe dzięki wykorzystaniu wysokiej temperatury, do jakiej nagrzewa się woda chłodząca silnik w generatorze wytwarzającym prąd. Ciepło czerpane jest również z oleju smarującego tłoki oraz ze spalin przefiltrowanych przez zespół wymienników. W dalszym procesie jest ono przekazywane do wody sieciowej, a ta płynie prosto do miejskiej sieci ciepłowniczej, skąd dostarczana jest do odbiorców.

Ponieważ ciepło w kogeneracji stanowi „produkt uboczny” produkcji prądu, do jego wytworzenia nie trzeba zużywać dodatkowego paliwa. Dzięki temu nie marnuje się żadna jednostka energii, a efektywność takiego połączonego systemu może być nawet o 30 procent wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania prądu i ciepła.

Lokalność, oszczędność i ekologia

Jednym z założeń kogeneracji jest czerpanie energii z lokalnych źródeł. Takie podejście do produkcji prądu i ciepła umożliwia uniknięcie strat przesyłowych oraz uniezależnienie się od nagłych przerw w dostawie prądu. Dlatego kogeneracja dobrze sprawdza się przy zasilaniu zarówno domów jednorodzinnych, jak i firm lub zakładów przemysłowych, dla których oznacza też dużą oszczędność kosztów. Nadwyżkę prądu lub ciepła można odprowadzić do sieci elektroenergetycznej, co z kolei pozwala chronić środowisko przed nadmierną eksploatacją.

W układach kogeneracyjnych można wykorzystać niemal każdy rodzaj paliwa – od gazu ziemnego po biopaliwo lub energię słoneczną. Umożliwia to zmniejszenie emisji szkodliwego dwutlenku węgla. Między innymi dlatego osoby decydujące się na czerpanie ciepła i prądu z kogeneracji mogą uczestniczyć w programach wsparcia dla technologii ekologicznych dofinansowanych z Unii Europejskiej. Wykorzystanie gazu lub alternatywnych źródeł energii pozwala również na dużą oszczędność kosztów energii.

zalety-kogeneracji-new

Kogeneracja zapewnia większe bezpieczeństwo: zarówno energetyczne (bo bazujące na lokalnych źródłach), jak i finansowe. Ma potencjał stania się jedną z technologii przyszłości – przyjazną dla środowiska i stawiającą na oszczędność oraz minimalizację strat paliwa i wytworzonej energii.