Innowacyjnie, z troską o środowisko i społeczność lokalną.

Gwarancja najwyższej jakości usług od 1975 roku.

zec_bialogard_foto_01_1200px_330

Wchodzimy w nową erę działalności ZEC Białogard. Z myślą o rozwoju i lokalnej społeczności aktywnie inwestujemy w rozwój i modernizację istniejącej infrastruktury Białogardu o unikalne, innowacyjne rozwiązania energetyczne, zarówno w obszarze ciepłownictwa oferując ekologiczne ciepło systemowe, jak i produkcji i dostawy prądu. Tworzymy w Białogardzie nowoczesną infrastrukturę elektrociepłowniczą stanowiącą podstawę wydajnego i przyjaznego środowisku kompleksowego rozwiązania energetycznego klasy Smart City.

Wraz z końcem 2019 roku ZEC Białogard zamknął pierwszy etap inwestycji o wartości blisko 60 mln złotych obejmujący budowę nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł energii oraz sieci dystrybucji ciepła i prądu. W kolejnych latach planowana jest dalsza rozbudowa sieci umożliwiająca dotarcie do nowych odbiorców oraz budowa nowoczesnej farmy fotowoltaicznej dużej mocy.

Zbudowaliśmy i eksploatujemy efektywną energetycznie, oszczędną ekonomicznie i przyjazną dla środowiska kogeneracyjną elektrociepłownię gazową w Białogardzie dostarczającą za pośrednictwem nowowybudowanej, nowoczesnej sieci ciepłowniczej ekologiczne ciepło systemowe, a także infrastruktury elektroenergetycznej do dystrybucji prądu wytworzonego w naszej elektrociepłowni kogeneracyjnej.

Wspieramy tworzenie i dystrybucję energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Efektywność naszej infrastruktury wzbogacają instalacje fotowoltaiczne oraz innowacyjny system SmartEnergy do zdalnego zarządzania podażą i popytem energii wytwarzanej w lokalnych rozproszonych źródłach. Budujemy instalację do wytwarzania i przesyłania chłodu.

Stawiamy na efektywność energetyczną, inteligentne zarządzanie energią i wykorzystanie odnawialnych źródeł nie tylko w ramach przemysłowych instalacji OZE, ale również wykorzystując infrastrukturę publiczną, w tym w budynki publiczne i sektor mieszkaniowy.

Zakład Energetyki Cieplnej w Białogardzie jest przedsiębiorstwem innowacyjnym pracującym nad tworzeniem i eksploatacją innowacyjnych rozwiązań elektroenergetycznych, w tym odnawialnych źródeł energii - zarówno w obszarze jej wytwarzania z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych i turbin wiatrowych, jak i przechowywania w magazynach energii.

Jednym z najwyższych priorytetów ZEC Białogard są bezpieczeństwo i stabilność. Wspieramy inwestycje ukierunkowane na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy. Wybudowaliśmy miejską sieć elektroenergetyczną - podziemną, dlatego bezpieczną i odporną na skrajne warunki atmosferyczne (silne mrozy, wichury lub inne klęski żywiołowe). Zapewniamy dostawy energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych, publicznych oraz mieszkań prywatnych.

Promujemy przedsiębiorczość i innowacyjność. Rozwijamy projekty budowy wysokowydajnych systemów kogeneracyjnych oraz prowadzimy prace badawczo-rozwojowe w obszarze technologii Smart City. W zakresie naszej inwestycji istotne miejsce zajmuje udostępnienie mieszkańcom Białogardu sieci światłowodowej dla potrzeb szerokopasmowego Internetu w celu zapewnienia powszechnego, otwartego dostępu do e-usług dla wszystkich mieszkańców miasta.

ZEC Białogard jest częścią grupy kapitałowej Kogeneracja Zachód, która rozwija projekty budowy systemów kogeneracyjnych - efektywnych energetycznie, oszczędnych ekonomicznie i przyjaznych dla środowiska elektrociepłowni gazowych w średniej wielkości miastach Polski zachodniej i centralnej.

Jesteśmy inicjatorem i koordynatorem Białogardzkiego Klastra Energii.

ZEC_oferta