Przydatne dokumenty

Zapytanie - ciepło

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

Zapytanie - prąd 230-400V

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do sieci elektrycznej 230-400V

Zapytanie - prąd SN-15kV

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do sieci elektrycznej SN-15kV

Wniosek - ciepło

Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej

Wniosek - prąd 230-400V

Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci elektrycznej 230-400V

Wniosek - prąd SN-15kV

Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci elektrycznej SN-15kV

Oświadczenie - eFaktura dla firm

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną e-faktur (Klient instytucjonalny)

Oświadczenie - eFaktura dla domu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną e-faktur (Klient indywidualny)

Taryfa dla ciepła

decyzja nr OSZ.4210.5.18.2019.XV.RN z dnia 13.08.2019 r.

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej

decyzja nr OSZ.4211.6.14.2019.2020.417.I.APo1 z dnia 8.04.2020 r.

Dokumenty formalno-prawne

Prawo energetyczne, stan na dzień 1 września 2019 r.

Struktura paliw, emisja w 2019 r. – ZEC Białogard

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz korzystania z eBOK

Informacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej