Przydatne dokumenty

Zapytanie - ciepło

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

Zapytanie - prąd 230-400V

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do sieci elektrycznej 230-400V

Zapytanie - prąd SN-15kV

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do sieci elektrycznej SN-15kV

Wniosek - ciepło

Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej

Wniosek - prąd 230-400V

Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci elektrycznej 230-400V

Wniosek - prąd SN-15kV

Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci elektrycznej SN-15kV

Oświadczenie - eFaktura dla firm

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną e-faktur (Klient instytucjonalny)

Oświadczenie - eFaktura dla domu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną e-faktur (Klient indywidualny)

Taryfa dla ciepła

decyzja nr OSZ.4210.21.11.2020.417.XVI.RN z dnia 04.12.2020 r.

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej (obowiązuje do 31.12.2021 r.)

decyzja nr OSZ.4211.6.14.2019.2020.417.I.APo1 z dnia 08.04.2020 r.

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G (obowiązuje od 01.01.2022 r.)

decyzja nr OSZ.4211.1.21.2021.417.II.BO z dnia 15.12.2021 r.

Cennik dla sprzedaży energii elektrycznej

uchwała Zarządu Spółki z dnia 31.12.2021 r.
Dokument zawiera cennik sprzedaży rezerwowej.

Dokumenty formalno-prawne

Prawo energetyczne, stan na dzień 1 września 2019 r.

Informacja o sprzedawcach działających na obszarze OSDn ZEC Białogard

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej, URE

Struktura paliw, emisja w 2020 r. – ZEC Białogard

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz korzystania z eBOK

Informacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)