Przydatne dokumenty

Zapytanie - ciepło

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

Zapytanie - prąd 230-400V

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do sieci elektrycznej 230-400V

Zapytanie - prąd SN-15kV

Zapytanie o możliwość przyłączenia obiektu do sieci elektrycznej SN-15kV

Wniosek - ciepło

Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej

Wniosek - prąd 230-400V

Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci elektrycznej 230-400V

Wniosek - prąd SN-15kV

Wniosek o przyłączenie obiektu do sieci elektrycznej SN-15kV

Oświadczenie - eFaktura dla firm

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną e-faktur (Klient instytucjonalny)

Oświadczenie - eFaktura dla domu

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną e-faktur (Klient indywidualny)

Formularz danych kontaktowych

Formularz aktualizujący dane kontaktowe (Klient indywidualny)

Alternatywne rozwiązanie w stosunku do wstrzymania dostaw energii

Wniosek dotyczy odbiorców energii z gospodarstw domowych zagrożonych wstrzymaniem dostaw energii

Ceny ciepła i stawki dla odbiorców uprawnionych

Na podstawie Ustawy z dnia 15 lutego 2023 (Dz.U. z 2023 r. poz. 295)

Decyzja nr OSZ.4210.1.28.12.2022.2023.417.XIX.JC z dnia 23.04.2023 r.

Taryfa dla ciepła

Obowiązuje od dnia 10.05.2023 r.

Decyzja nr OSZ.4211.1.2.13.2022.417.III.APo1 z dnia 21.04.2023 r.

Taryfa dla dystrybucji energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G

Obowiązuje od dnia 08.05.2023 r.

Uchwała Zarządu Spółki z dnia 30.09.2022 r.

Cennik dla sprzedaży energii elektrycznej

Dokument zawiera cennik sprzedaży rezerwowej

Cennik dodatkowych usług ciepłowniczych

Obowiązuje od 1 lutego 2023 roku

Dokumenty do pobrania

Podstawowe informacje

Zbiór praw konsumenta energii elektrycznej, URE

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz korzystania z eBOK

Informacje o efektywności energetycznej

Prawo energetyczne, stan na dzień 1 marca 2023 r.

Komunikat - obniżka kwoty rachunku za energię elektryczną (25.09.2023 r.)

Dystrybucja

Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV

Informacja o łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł w sieci dystrybucyjnej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD)

Informacja o sprzedawcach działających na obszarze OSDn

Wzory umów zawieranych z odbiorcami

Wzór Generalnej Umowy Dystrybucji

Wskaźniki czasu trwania przerw

Obrót EE

Emisja zanieczyszczeń, struktura paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedanej w 2022 roku

Średnie zużycie energii elektrycznej w 2022 roku

Warunki sprzedaży rezerwowej

Ciepło

Emisja zanieczyszczeń, struktura paliw zużytych do wytworzenia ciepła sprzedanego w 2022 roku

Średnie zużycie ciepła w 2022 roku

Informacje o sieci ciepłowniczej

Karlino

Cennik ciepła

Wniosek o wydanie warunków przyłączeniowych

Obowiązek informacyjny