Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – aktualizacja

Uprzejmie informujemy, że Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. planuje wprowadzenie zmian w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej od dnia 1 czerwca 2021 roku.

Prosimy o zapoznanie się z przedłożoną do konsultacji Kartą aktualizacji nr 1/2021 oraz o zgłaszanie ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedmiotowego projektu do dnia 27 maja 2021 r.

Treść karty aktualizacji oraz zmieniony tekst jednolity IRiESD, wraz z formularzem zgłaszania uwag można pobrać TUTAJ. Skan wypełnionych formularzy należy przesyłać w formie elektronicznej kontaktując się z naszym BOK.