Komunikat prasowy

W uzupełnieniu komunikatu Zarządu Spółki z dnia 20 stycznia 2023 r. prezentujemy dodatkowe informacje.