Komunikat prasowy

Szanowni Odbiorcy Ciepła

Informujemy, iż spółka Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. zawarła nową, długoterminową umowę dostawy paliwa gazowego od dnia 1.03.2023 roku.  Tym samym, nie ma zagrożenia przerw w dostawie gazu oraz ryzyka zakłócenia dostaw ciepła dla wszystkich odbiorców na terenie Białogardu. Usługi dostawy ciepła oraz ciepłej wody będą realizowane w sposób nieprzerwany. O wszelkich, istotnych kwestiach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Zarząd Spółki