Sprzedaliśmy już 100.000 MWh prądu

Rosnąca cyklicznie rok do roku sprzedaż energii elektrycznej realizowanej przez Grupę Kogeneracja Zachód S.A. w ostatnim okresie rozliczeniowym przekroczyła symboliczną wartość 100.000 MWh. To ilość, która zaspokaja roczne potrzeby 84 statystycznych zakładów produkcyjnych w naszym kraju.