Podsumowujemy rok 2021

Początek wiosny to w branży energetycznej okres, w którym przedsiębiorstwa przygotowują podsumowania swojej działalność za poprzedni rok kalendarzowy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótką informacją na temat najistotniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w  naszej spółce w roku 2021.

Za nami pierwszy rok funkcjonowania jako operator systemu dystrybucyjnego energii elektrycznej. Dostarczamy energię do lokalnych przedsiębiorców, prowadzimy rozmowy na temat nowych przyłączeń, również z przedstawicielami gospodarstw domowych. Możemy pochwalić się niemal 100% niezawodnością pracy – w roku 2021 w naszej sieci doszło zaledwie do dwóch niezbyt długich awarii.

Jako wytwórca energii, zarządzamy gazowym źródłem kogeneracyjnym, które w ubiegłym roku wyprodukowało prawie 23 000 000 MWh energii elektrycznej. W kolejnych latach planujemy zwiększenie produkcji energii elektrycznej, poprzez inwestycje w Odnawialne Źródła Energii.

Rozpoczęliśmy działalność jako sprzedawca energii elektrycznej – w zakończonym roku sprzedaliśmy ponad 57 000 kWh.

W dalszym ciągu prowadzimy działania mające na celu zwiększenie funkcjonalności systemu ciepłowniczego na terenie Białogardu. Zlikwidowaliśmy ostatnią lokalną kotłownię i od tej pory wytwarzamy ciepło wyłącznie w wysokosprawnych urządzeniach zasilanych gazem. Rozbudowujemy również sieć ciepłowniczą, aby zagwarantować dostęp do niej nowym użytkownikom.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat naszego przedsiębiorstwa, dostępnymi w zakładce dokumenty.