Zmiana ceny ciepła od 10 maja

Zgodnie z decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, od 10 maja zmieni się cena ciepła dla klientów ZEC Białogard. Nadal będzie ona znacznie niższa od wartości maksymalnych przewidzianych przez Ustawodawcę.

Rok 2022 był wyjątkowy dla całej branży energetycznej. Od momentu ataku Rosji na Ukrainę, całkowicie zachwiana została równowaga na światowych rynkach energetycznych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w podwyżkach cen nośników energii, w tym ciepła.

ZEC Białogard, jako przedsiębiorstwo opierające swoją działalność na układach kogeneracyjnych, nie ustala ceny ciepła na podstawie rzeczywistych kosztów, a na podstawie średniej ceny ciepła w Polsce z roku ubiegłego. W związku z tym, w roku 2023 cena ciepła będzie wyższa, ponieważ jest liczona na podstawie roku 2022. Nadal jednak będzie to niższa stawka niż maksymalna cena ciepła ustalona przez ustawodawcę, co ilustruje poniższy wykres:

Cena obowiązująca od 10 maja będzie o niecałe 7% większa od obecnej. Jednocześnie informujemy, że obecna cena ciepła, zgodnie z decyzją Ustawodawcy, może być stosowana najpóźniej do końca kwietnia. Dlatego w okresie od 1 do 9 maja klienci będą rozliczani po cenie ciepła obowiązującej do 31 grudnia 2022 roku.