Gwarancja bezpieczeństwa energetycznego

W dobie ograniczeń w przemieszczaniu się ludzi, zachwianiem działania łańcuchów dostaw oraz utrudnionych możliwości efektywnego wykorzystania zasobów pracowniczych szczególnego znaczenia nabiera możliwość wykorzystania pełnej automatyzacji obsługi procesów związanych z produkcją i dystrybucją energii.

Zarówno prąd elektryczny, jak i lokalnie produkowane ciepło należą do mediów o strategicznym znaczeniu, wpisanych na listę dóbr pierwszej potrzeby, których nieograniczone dostarczenie mieszkańcom należy do kluczowych powinności władz.

Strategia przyjęta przez Grupę Kogeneracja Zachód mając na uwadze najwyższe bezpieczeństwo i gwarancję nieprzerwanych dostaw produkowanej energii cieplnej i elektrycznej zakładała budowę nowoczesnej kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej, która poza wysoką sprawnością i wykorzystaniem ekologicznych technologii umożliwia pełną automatyzację procesów produkcji i dystrybucji prądu oraz ciepła dostarczanego do domów, fabryk oraz obiektów użyteczności publicznej.

Zastosowane przez ZEC Białogard nowoczesne systemy sterowania i nadzoru elektrownią uwzględniające specyfikę lokalnych procesów i konfiguracji gwarantują niezawodność oraz płynną redundancję konieczną dla zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego swoich Klientów.

Oprócz wykorzystania sprawdzonych technologii czołowych producentów z branży elektroenergetycznej ZEC Białogard z powodzeniem rozwija autorski nadrzędny system zarządzania elektrowniami SmartEnergy. Po zakończeniu projektu badawczo-rozwojowego i wdrożeniu jego finalnej wersji pozwoli zwiększyć wydajność oraz możliwości operatorskie, a w konsekwencji zminimalizować ryzyko awarii dzięki rozbudowanym narzędziom sterowania i wizualizacji. Wykorzystanie zintegrowanych technologii informatycznych skupionych w systemie SmartEnergy pozwoli również na kontrolę parametrów ekologicznych produkowanej energii. Wykorzystanie bezpiecznych technologii internetowych pozwoli operatorowi systemu SmartEnergy na pełną mobilność i zdalne, bezpieczne nadzorowanie wszystkich procesów technologicznych białogardzkiej elektrociepłowni kogeneracyjnej.

Dzięki pełnej integracji z rozproszoną infrastrukturą kontrolno-pomiarową udostępniająca w czasie rzeczywistym dane z węzłowej aparatury kontrolno-pomiarowej oraz bieżącymi informacjami z rynku energii pozwalają osobom zarządzającym produkcją energii na płynne i bezzwłoczne reagowanie na bieżące potrzeby energetyczne naszych Klientów w Białogardzie i okolicach.

Unikalne funkcjonalności systemu nadrzędnego SmartEnergy połączone z wykorzystaniem w pełni zautomatyzowanych procesów produkcji i dystrybucji pozwalają zagwarantować stabilność cen oraz bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ciepła dla obsługiwanych przez ZEC Białogard osób prywatnych, przedsiębiorców, urzędów i obiektów użyteczności publicznej.

Innowacyjny projekt budowy systemu SmartEnergy w obszarze w miejskich autonomicznych układach ciepłowniczych, chłodniczych i elektroenergetycznych obejmujących innowacyjne systemy planowania, automatyki i sterowania infrastrukturą wytwórczą realizowany jest w ramach projektu wspartego dofinansowaniem.