Modernizacja układu kogeneracyjnego do systemu trigeneracyjnego

Trigeneracja oprócz rozwiązania opartego na kogeneracji, która polega na skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej, wzbogaca układ o produkcję chłodu. Rozwiązanie to wykorzystuje produkowane ciepło w silnikach gazowych do produkcji tak zwanej wody lodowej o temperaturze 7 st. C.

Urządzeniem w którym dochodzi do konwersji gorącej wody o temperaturze 80-85 st. C do wody lodowej jest agregat absorpcyjny. Wykorzystuje on zjawisko absorpcji wody jako czynnika chłodniczego przez bromek litu. Cały proces odbywa się w szczelnie zamkniętym agregacie w którym mamy niemal całkowitą próżnię (ciśnienie absolutne wynosi ok 750 Pa).

Dzięki takiemu rozwiązaniu układy chłodzenia na terenie elektrociepłowni przy ul Słowińskiej zasilane są ciepłem zamiast energią elektryczną. Ograniczona zostaje emisja dwutlenku węgla oraz zmniejszone zużycie energii pierwotnej.

Po przeprowadzonych testach Zakład Energetyki Cieplnej będzie proponował swoim klientom w określonym obszarze dostawę oprócz ciepła i energii elektrycznej również wodę lodową do układów klimatyzacji.

Zapraszamy do kontaktu.