Wzrost opłat miejskich skutkuje wzrostem cen ciepła

Na przestrzeni ostatnich lat Zakład Energetyki Cieplnej w Białogardzie zainwestował blisko 60 milionów złotych w budowę i gruntowną modernizację miejskiej infrastruktury ciepłowniczej. Jej celem było stworzenie wydajnego energetycznie, efektywnego ekonomicznie i ekologicznego systemu elektrociepłowniczego dostępnego dla mieszkańców Białogardu.

Dzięki zrealizowanej inwestycji znacząco udało się zwiększyć sprawność wytwarzania ciepła w ekologicznym modelu kogeneracyjnym oraz zmniejszyć straty przesyłowe, co w konsekwencji umożliwiło utrzymanie udziału kosztów gazu na stałym poziomie, pomimo istotnego wzrostu jego ceny na przestrzeni ostatnich lat.

Automatyzacja procesów wytwarzania i przesyłu energii, wykorzystanie innowacyjnego, informatycznego systemu zarządzania jej produkcją i dystrybucją oraz dostosowanie poziomu zatrudnienia do potrzeb przedsiębiorstwa pozwoliło na zmniejszenie udziału produkcji oraz wynagrodzeń w cenie wytwarzanego ciepła. Spółka podjęła również szereg innych działań mających na celu optymalizację kosztów działalności mających wpływ na ostateczną cenę wytwarzanej energii, dzięki którym mogliśmy pochwalić się stabilnością oferty i brakiem podwyżek taryfy ciepła dla mieszkańców Białogardu.

Natomiast składnikami kosztów, na które Zakład Energetyki Cieplnej w Białogardzie nie ma wpływu, a które negatywnie wpływa na cenę produkcji ciepła są podatki od nieruchomości oraz inne opłaty miejskie, które w stosunku do 2014 roku wzrosły o blisko 800 tysięcy złotych rocznie, zwiększając ich udział w kosztach wytwarzanego ciepła do poziomu przekraczającego 15%.

Po zakończeniu realizacji inwestycji budowy i gruntownej modernizacji miejskiej infrastruktury ciepłowniczej oraz wdrożeniu narzędzi technologicznych i procedur wspierających optymalizację produkcji energii i zarządzania, Spółka wyczerpała możliwości dalszego ograniczania kosztów działalności. Rosnące lawinowo obciążenia związane z podatkami od nieruchomości oraz opłatami za umieszczenie nowoczesnej, wydajnej i ekologicznej ciepłowniczej infrastruktury technicznej w pasach drogowych miasta negatywnie wpływają na cenę ciepła oferowanego mieszkańcom Białogardu.

Długofalowe kształtowanie lokalnej polityki energetycznej, w której ekologiczne i łatwo dostępne ciepło systemowe jest częścią strategii rozwoju miasta oraz poprawy komfortu życia mieszkańców realizowane jest m.in. poprzez wspieranie inwestycji ciepłowniczych. Jedną z najbardziej efektywnych form współpracy miasta z wytwórcą i dostawcą ciepła w ramach miejskiego systemu ciepłowniczego są preferencyjne stawki podatków i opłat miejskich wynikających z umieszczenia elementów infrastruktury na terenie miasta. Dla przykładu, w okolicznych miejscowościach wspierających rozwój sieci ciepłowniczej bonifikaty dla przedsiębiorstw ciepłowniczych wynoszą nawet 90%.

Niestety, Białogard należy do tych nielicznych miast w regionie, które nie realizują działań wspierających rozwój i dostępność ekologicznego ciepła systemowego. Pozorny wzrost wpływów do budżetu z tytułu podwyżki opłat za zajęcie pasa drogowego przez ciepłowniczą infrastrukturę techniczną Zakładu Energetyki Cieplnej w praktyce skutkuje proporcjonalną podwyżką cen ciepła, za którą w ostatecznym rozrachunku zawsze płaci mieszkaniec Białogardu. W ten sposób efektywne energetycznie, bezpieczne i ekologiczne ciepło systemowe nie jest w stanie konkurować z uciążliwym społecznie, niewydajnym i zanieczyszczającym środowisko ciepłem wytwarzanym z rozproszonych kotłowni węglowych odpowiedzialnych za ponad 80% emisji pyłów zawieszonych w mieście.

W tym kontekście, wzorem okolicznych miast obniżenie w Białogardzie obowiązujących opłat miejskich jest warunkiem koniecznym, aby odbiorcy ciepła systemowego w sposób wymierny i trwały odczuli korzyści wynikające z infrastrukturalnej inwestycji zrealizowanej przez Zakład Energetyki Cieplnej w Białogardzie.